Αετοί των μεταφράσεων

Πως υπολογίζεται η τελική βαθμολογία;

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1.
Σαρώνουμε το Διαδίκτυο για να αναζητήσουμε ιστότοπους που περιέχουν αξιολογήσεις. Στη συνέχεια, τους αντιστοιχούμε στο συγκεκριμένο κλάδο
=
2.
Μετράμε τον σταθμισμένο μέσο όρο όλων των αξιολογήσεων που βρέθηκαν, και αυτός ο μέσος όρος υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:
 • Xa - Σταθμισμένη μέση βαθμολογία
 • Xn - Μέση αξιολόγηση στον ιστότοπο "n"
 • Ln - Αριθμός βαθμών από τον ιστότοπο "n"
3.
Για να μετρήσουμε την τελική βαθμολογία, χρησιμοποιούμε τον μαθηματικό τύπο:
 • Xk - Τελική βαθμολογία από την κατάταξη
 • Xa - Σταθμισμένη μέση βαθμολογία
 • Ln - Αριθμός βαθμών από τον ιστότοπο "n"
 • Kmax - Ποσοστό αξιοπιστίας (1.5)
 • Pk - Ο αριθμός των βαθμολογήσεων που πρέπει να επιτευχθούν, στις οποίες χρησιμοποιούμε το ποσοστό αξιοπιστίας (40)
 • Pm - Ο αριθμός των βαθμολογιών που απαιτούνται για να υπαχθείτε στο πρόγραμμα (5)
4.
Υπολογισμός της τελικής βαθμολογίας για εταιρείες που έχουν περισσότερες από 80 αξιολογήσεις:
5.
Στην περίπτωση της ίδιας τελικής βαθμολογίας, κερδίζει η εταιρεία με υψηλότερο αριθμό αξιολογήσεων.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1.
Σαρώνουμε το Διαδίκτυο για να αναζητήσουμε ιστότοπους που περιέχουν αξιολογήσεις. Στη συνέχεια, τους αντιστοιχούμε στο συγκεκριμένο κλάδο
2.
Μετράμε τον σταθμισμένο μέσο όρο όλων των αξιολογήσεων που βρέθηκαν, και αυτός ο μέσος όρος υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:
 • Xa - Σταθμισμένη μέση βαθμολογία
 • Xn - Μέση αξιολόγηση στον ιστότοπο "n"
 • Ln - Αριθμός βαθμών από τον ιστότοπο "n"
3.
Για να μετρήσουμε την τελική βαθμολογία, χρησιμοποιούμε τον μαθηματικό τύπο:
 • Xk - Τελική βαθμολογία από την κατάταξη
 • Xa - Σταθμισμένη μέση βαθμολογία
 • Ln - Αριθμός βαθμών από τον ιστότοπο "n"
 • Kmax - Ποσοστό αξιοπιστίας (1.5)
 • Pk - Ο αριθμός των βαθμολογήσεων που πρέπει να επιτευχθούν, στις οποίες χρησιμοποιούμε το ποσοστό αξιοπιστίας (40)
 • Pm - Ο αριθμός των βαθμολογιών που απαιτούνται για να υπαχθείτε στο πρόγραμμα (5)
4.
Υπολογισμός της τελικής βαθμολογίας για εταιρείες που έχουν περισσότερες από 80 αξιολογήσεις:
5.
Στην περίπτωση της ίδιας τελικής βαθμολογίας, κερδίζει η εταιρεία με υψηλότερο αριθμό αξιολογήσεων.