Αετοί των μεταφράσεων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

  1. Γενικές πληροφορίες

 • 1. Αυτή η πολιτική ισχύει για τον ιστότοπο που λειτουργεί στο url: aetoi.eu
 • 2. Ο διαχειριστής ιστοτόπου και ο διαχειριστής προσωπικών δεδομένων είναι: Beautiful Company Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. , με έδρα τον Πειραιά, Φίλωνος 28, Α.Φ.Μ: 801160591, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. :150485307000.
 • 3. Τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χειριστή: aetoi@beautifulcompany.co
 • 4. Ο Διαχειριστής είναι ο Διαχειριστής των προσωπικών σας δεδομένων σε σχέση με τα δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς στον Ιστότοπο.
 • 5. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:
 • I.Δημιουργία λίστας αγαπημένων εταιρειών
 • II. Επεξεργασία ερωτημάτων από τη φόρμα.
 • 6. Ο ιστότοπος συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες και τη συμπεριφορά τους με τους ακόλουθους τρόπους:
 • I. Μέσω δεδομένων που έχουν εισαχθεί εθελοντικά σε αρχεία που εισάγονται στα συστήματα του Διαχειριστή.
 • II. Αποθήκευση αρχείων cookie σε τελικές συσκευές (τα λεγόμενα "cookies").
 • 7. Επιλεγμένες μεθόδους προστασίας δεδομένων που χρησιμοποιεί ο Διαχειριστής

 • I. Ο χειριστής αλλάζει περιοδικά τους κωδικούς πρόσβασης για τη διαχείρισή του.
 • II. Ένα σημαντικό στοιχείο της προστασίας των δεδομένων είναι η τακτική ενημέρωση όλων των λογισμικών που χρησιμοποιεί ο Διαχειριστής για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πράγμα που σημαίνει, μεταξύ άλλων, τακτική ενημέρωση των στοιχείων προγραμματισμού.
 • Φιλοξενία

 • 1. Ο ιστότοπος φιλοξενείται (συντηρείται τεχνικά) στον server του server: OVH.pl
 • 4.Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των δεδομένων

 • 1. Τα προσωπικά σας δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Διαχειριστή για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την εκτέλεση των σχετικών δραστηριοτήτων που ορίζονται σε ξεχωριστούς κανονισμούς (π.χ. για τη λογιστική). Όσον αφορά τα δεδομένα μάρκετινγκ, τα δεδομένα δεν θα υποβληθούν σε επεξεργασία για περισσότερο από 3 χρόνια.
 • 2. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Διαχειριστή:
  1. πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που αφορούν εσάς
  2. διόρθωση αυτών
  3. αφαίρεση,
  4. περιορισμούς μεταποίησης,
  5. και τη μεταφορά δεδομένων.
 • 3. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία που αναφέρεται στο σημείο 3.2, στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την άσκηση των νομίμως δικαιολογημένων συμφερόντων που επιδιώκει ο Διαχειριστής, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού του προφίλ, ωστόσο το δικαίωμα αντίρρησης δεν μπορεί να ασκηθεί εάν ισχύουν νομικά δικαιολογημένα λόγοι για τη μεταποίηση, υπερισχύοντα συμφέροντα, δικαιώματα και ελευθερίες, ιδίως τον καθορισμό, την άσκηση ή την υπεράσπιση αξιώσεων.
 • 4. Οι ενέργειες του Διαχειριστή ενδέχεται να υποβληθούν σε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα.
 • 5. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν μεταβιβάζονται από τρίτες χώρες κατά την έννοια των διατάξεων σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι δεν τους στέλνουμε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • 5.Πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία

 • 1. Ο ιστότοπος συλλέγει τις πληροφορίες που παρέχονται οικειοθελώς από τον χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, εφόσον υπάρχουν.
 • 2. Ο ιστότοπος μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους σύνδεσης (ώρα, διεύθυνση IP).
 • 3. Τα δεδομένα που παρέχονται στο έντυπο υποβάλλονται σε επεξεργασία για το σκοπό που προκύπτει από τη λειτουργία μιας συγκεκριμένης μορφής, π.χ. για την επεξεργασία της αίτησης υπηρεσίας ή της επαφής των επιχειρήσεων, της καταχώρησης των υπηρεσιών κλπ. Κάθε φορά που το πλαίσιο και η περιγραφή της φόρμας υποδεικνύει σαφώς τι χρησιμοποιείται.
 • 6. Διαχειριστής

 • 1. Πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών στον ιστότοπο μπορεί να υπόκεινται σε σύνδεση (login) στους συγκεκριμένους ιστότοπους. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του ιστότοπου μας.